Thích Học Toán

Archive for Tháng Ba 1st, 2013

Khảo sát ý kiến

with 10 comments

Như dự kiến, trang Cùng Viết Hiến Pháp bắt đầu khảo sát ý kiến của bạn đọc về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là đường dẫn để tham gia khảo sát ý kiến.

Written by thichhoctoan

01/03/2013 at 03:30

Posted in Đối thoại