Thích Học Toán

Archive for Tháng Ba 9th, 2013

Thông báo về buổi nói chuyện: Học như thế nào?

with 33 comments

Tuần tới, tôi có hai buổi nói chuyện về chủ đề “Học như thế nào?”. Buổi đầu ở Đại học Bách khoa Hà Nội vào lúc 14:00 ngày thứ tư 13/3/2013. Buổi sau ở Đại học mở Thành phố HCM vào lúc 14:00 ngày thứ sáu 15/3/2013. Hai buổi nói chuyện này nằm trong một chương của International Peace Foundation.

Thông tin để đăng ký đến dự:

Wednesday, March 13, 2013

14:00 Keynote speech and dialogue at the Hanoi University of Science and Technology in Hanoi (Vietnam)
Information and free seat reservation:
phone (04) 3869-3796, (091) 338-2255, email trung.ngochi@hust.edu.vn

Friday, March 15, 2013

14:00 Keynote speech and dialogue at the Ho Chi Minh City Open University in Ho Chi Minh City (Vietnam)
Information and free seat reservation:
phone/fax (08) 3930-6539, email anhdiemquan@yahoo.com

Written by thichhoctoan

09/03/2013 at 09:27

Posted in Đối thoại